• Hem

Affekt-ABC är ett stöd- och resursteam

Vi är  inriktade på att utveckla självförståelse och social förmåga med hjälp av visuella kommunikationsmetoder. Teamet håller föreläsningar, kartlägger, utbildar och handleder. Affekt-ABC består av Cecilia Näslund, Camilla af Geijerstam och Ulla Wrethagen.

 

Utifrån utbildningar och mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete, runt framför allt barn- och ungdomar med behov av särskilt stöd, har teamet utvecklat en egen behandlingsmetod i fyra steg från mer primitiva affekter som kamp och flykt, till större empatisk förmåga.

 

Behandlingsmetodens fyra steg är:

1. Identifiera egna inre tillstånd

2. Förstå sambandet mellan tanke, känsla och handling 

3. Hitta strategier i det egna beteendet för önskad konsekvens

4. Förstå andras avsikter, önskemål och känslor"Genom att hantera sina emotioner och förstå sig själv, utvecklas förståelse också för andra".

 

Arbetsverktyg

Som verktyg används KAT kit, sociala berättelser och seriesamtal. Dessa ger träning i självförståelse samt ökad kunskap om det sociala samspelet med omgivningen.

 

LÄS MER>>

Verksamhetens syfte

Metoderna baseras i huvudsak på Tony Attwoods forskning. Teamet har som utgångspunkt att "Människor gör rätt, om de kan", (Ross Greene och Bo Hejlskov Elvén).

 

 LÄS MER >>

Vi tipsar

Attwood, Tony
Om Aspergers syndrom.

Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Natur och Kultur 2000
.
LÄS MER>>

Serier av Marielle Hasselblad
LÄS MER>>