• Anslagstavla
Illustration Anna Hammarsten

Boktips

Grandin, Temple Different Not Less: Inspiring Stories of Achievement and Successful Employment. Future Horizons 2014

Attwood, Tony

Edited by Tony Attwood, Craig R. Evans and Anita Lesko
Been There. Done That. Try This! An Aspie's Guide to Life on Earth. Jessica Kingsley publ 2014

med Garnett, Michelle
From Like to Love for Young People with Asperger’s Syndrome (Autism Spectrum Disorder) Jessica Kingsley publ 2013

Scarpa, Attwood, m fl
CBT for children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorders. The Guilford press 2013

Attwood, Tony
Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Cura 2008

Attwood, Tony
Grandin, Temple

Asperger's and girls.
Future Horizons 2006

Attwood, Tony
Exploring feelings-Cognitive Behaviour Therapy To Manage Anxiety. Future Horizons 2004

Exploring feelings-Cognitive Behaviour Therapy To Manage Anger. Future Horizons 2004

Om Aspergers syndrom: vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Natur och Kultur 2000

Sainsbury,Clare Utomjording på skolgården. Att förstå eleven med Aspergers syndrom. 2012

Hejlskov Jörgenssen, Bo Problemskapande beteende vid utvecklingsrelaterade funktionshinder. Student-litteratur 2009

Grandin, Temple Thinking in pictures-my life with autism. Vintage books 2006

Tranquist H & Johansson M Exempel på visuella instruktioner och arbetsuppgifter.Riks-föreningen Autism 2004

Forskning

> SBU rapport 2012-01-09
Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrum tillstånd
.

Affekt-ABC baserar famför allt sina metoder på dr Tony Attwoods forskning och kliniska erfarenhet.

- Har du läst Dr Tony Attwoods bok "Den kompletta guiden till Asperger syndrom?"
- Ja, den har jag läst,den är jättebra och han skriver ju så bra, den där Attwood!
- Har du gjort det som Dr Attwood föreslår i boken?
- Ähh ... Va? Vad menar du, föreslår han något ...?

Boktips
Vi rekommenderar varmt boken "Robin and the White Rabbit" av Emma Lindström och Åse Brunnström, illustrerad av Emma Lindström. Förord av Tony Attwood. Bokförlag Jessica Kingsley Publisher

http://www.jkp.com/uk/robin-and-the-white-rabbit-2.html

Länkar

Seminarium och övrigt

2017 Affekt-ABC samarbetar med AMI Norrtälje. Samtalsgrupper utifrån "Livspusslet"; ett visuellt kommunikationsmaterial framtaget av Camilla af Geijerstam i samarbete med medborgarskolan, Norrtälje

      Köpes

Bättre begagnade KAT kit- pärmar (gå till "kontakt")