• Teamet

Teamet

Stöd- och resursteamet tar uppdrag enskilt eller i team och består av Cecilia Näslund, Ulla Wrethagen och Camilla af Geijerstam. Vi hjälper till vid kartläggning av individers svårigheter, styrkor och behov samt ger utbildning och handledning till anhöriga och professionella inom alla sociala verksamheter.

Vi lär ut metoder och ger konkreta förslag till föräldrar och
familjehemsföräldrar i hantering av vanliga problem i vardagen med barn och ungdomar.

 

Exempel på sociala verksamheter

  • Förskola/Skola - elevassistenter, lärare, specialpedagoger samt övrig berörd personal
  • Familjehem - handläggare från socialtjänsten och familjen
  • Resursboende - boendestödjare
  • Arbetsmarknaden - handläggare inom Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt personalansvariga och arbetsgivare

 

Föreläsningar
Cecilia Näslund, Camilla af Geijerstam och Ulla Wrethagen ger även föreläsningar i hur visuell kommunikation kan användas för att utveckla det emotionella alfabetet. I föreläsningen ges en beskrivning av hur vi arbetat med våra verktyg för att stötta barn och ungdomar med kommunikativa svårigheter.

ABC syftar på en modell inom KBT (Antecedent-Beteende-Konsekvens). Vår teoretiska behandlingsmodell är en vidareutveckling av denna, med starkare fokus på emotioner.
Vi tar uppdrag främst i ABC-området, men gör även kortare konsultinsatser i hela landet.Cecilia Näslund har arbetat inom HVB-verksamhet i 16 år. Hon har yrkeserfarenhet från skola, fritidshem, fritidsgårdsföreståndare.

 LÄS MERUlla Wrethagen har arbetslivet som huvudinriktning. Med hjälp av visuella kommuniaktions-metoder effektiviseras kartläggningen av individens styrkor och svårigheter.

 

 LÄS MERCamilla af Geijerstam Har arbetat inom LSS, i en arbetsförberedande verksamhet som arbetskonsulent, samt i traditionell daglig verksamhet sen 2006 med målgruppen NPF.

LÄS MER