Ulla Wrethagen

Har arbetat som avlösare inom HVB, samt som barn- och ungdomsledare inom musik och teater. Utbildad på PAO-programmet (Personal, Arbete, Organisation) 180 hp samt inom autismspektrumtillstånd, 30 hp.

 

Ulla: Att ha kommunikativa och sociala svårigheter kan lägga hinder i vuxenlivet. Man kan uppfattas ha samarbetssvårigheter och därmed bli oattraktiv på arbetsmarknaden. På grund av svårighet att kommunicera egna behov och att hushålla med inre resurser hamnar

många i utmattningstillstånd och långtidssjukrivning.

 

De visuella metoderna är utmärkta som coaching-verktyg samt vid kartläggning av svårigheter och styrkor för att nå en lyckad anställning. Med kunskap, enkla anpassningar och tolerans för sociala och kommunikativa olikheter kan en arbetsgivare skapa utrymme för en medarbetare, som kan visa sig ovärderlig för verksamheten. Personer med sociala svårigheter har ofta andra starka talanger och kompetenser.

 

Ulla Wrethagen

ulla@affekt-abc.se

Ulla Wrethagen

"Personer med sociala svårigheter har ofta andra starka talanger och kompetenser"