• Teamet
  • - Camilla af Geijerstam

Camilla af Geijerstam

Har arbetat inom LSS, i en arbetsförberedande verksamhet som arbetskonsulent, samt i traditionell daglig verksamhet sen 2006 med målgruppen NPF. Är utbildad undersköterska, med en påbyggnadskurs i utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar, KogNUS fördjupningspsykiatri, samt ”att coacha till arbete”. Autism och specialpedagogik Sthlm:s universitet, MI motiverande samtal, Kommunikation som gör skillnad - NVC och Lösningsfokus.

 

Camilla: Att inte ha tillgång till vissa funktioner leder ofta till problem i vardagen. Att sedan inte få chans till att nå sina inre resurser och förmågor leder snabbt till en isolerad tillvaro. Alla människor har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och då handlar det om att få tillgång till ”rätt stöd”. Med kognitiva kommunikationsmetoder, kartläggning utifrån behov och kunskap från omgivningen kan man skapa det.

Det finns fantastiska redskap, metoder och förutsättningar i vårt samhälle som skulle kunna leda till att varje människa som lever med en NPF diagnos kan nå framgång.

 

Camilla af Geijerstam

 

Ulla Wrethagen

”Alla människor har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar, och då handlar det om att få tillgång till ”rätt stöd”