Ritplatta

Ritplattan har på senare tid blivit populär i vårt arbete tack vare sin enkelhet och och effektivitet. Individen skapar i plattan sitt eget "bibliotek" av olika händelser vilket kan användas som minnesstöd och för att jämföra och överföra kunskap från en situation till en annan, liknande situation. På så sätt tränas den så kallade generaliseringsförmågan.

Se nedan exempel på serier gjorda med hjälp av ritplattan

Vargen kommer!
På kvällen!
Cessan ledsen!