• Verksamhetens syfte

Verksamhetens syfte

Kunskap och förståelse

Verksamhetens syfte är att öka färdigheter, minska lidande och öka livskvalitet utifrån ett individperspektiv.

 

Lika viktigt som att individen får kunskap om omgivningens krav och träning i socialt samspel, är att omgivningen ökar sin kunskap och förståelse för individens intressen och uppfattning om livskvalitet.

 

Tony Attwoods handböcker och forskning är bärande grund i det praktiska arbetet.

 

Teamet arbetar utifrån synsättet att "Människor som kan uppföra sig, gör det" (Bo Hejlskov Elvén, 2009).

Foto Stefan Zimmerman