• Målsättning

Målsättning

Cirka 10 % av befolkningen har en diagnostiserad funktionsnedsättning vad gäller det sociala samspelet, men betydligt fler upplever att de sociala kraven periodvis kan vara så svårbemästrade att det blir hindrande i vardagen. Mer allvarliga svårigheter kan resultera i opassande beteenden, vilka kan vara svårförklarliga både för den agerande individen och för omgivningen.

 

Förståelse och samspel

Den ena av Affekt-ABCs målsättningar är att erbjuda träning i social förståelse och samspel för människor med dessa svårigheter, oavsett ålder och funktionsnivå.

 

Den andra är att höja omgivningens kunskapsnivå. Med ökad förståelse och acceptans för att människor har olika social stil och olika kognitiva upplevelser, minskar risken för konflikter i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen.

Illustration Anna Hammarsten