• Sensorisk över/underkänslighet

Sensorisk överkänslighet

Vårt centrala nervsystem bearbetar all den sensoriska information vi möts av och hjälper oss att organisera, prioritera och förstå informationen. Vi svarar på intrycken med tankar, känslor, fysiska reaktioner/beteenden eller en kombination av dessa. För det mesta bearbetar vi intryck automatiskt utan att behöva tänka så mycket.

Personer som har svårigheter att samordna sinnesintryck får besvärligt i vardagen. De upplever ofta stress, oro och ibland även smärttillstånd. Detta kan resultera i, vad omgivningen uppfattar som, udda beteenden.

Affekt-abc arbetar utifrån tanken att det bland gruppen ”hemmasittare” (barn och ungdomar som slutar gå till skolan) finns personer som lider av sensorisk över-(hyper) känslighet på ett eller flera områden. Detta i kombination med begränsad förmåga att ta in verbal kommunikation samt miljöer och undervisningsmetoder som inte tar hänsyn till att många har dessa svårigheter, kan resultera i utmattningstillstånd. Även under- (hypo) känslighet; att exempelvis inte känna kyla, smärta m.m.) kan få problematiska effekter.


Många har svårt att bearbeta mer än ett sinnesintryck i taget.

Vanligt förekommande svårigheter


Syn; ser bättre perifert(i ögonvrån) än rakt fram. Känslighet för sol och lysrörsbelysning.

Hörsel; alla ljud upplevs lika starka. Överkänslighet mot vissa frekvenser.

Beröring; lätt beröring upplevs smärtsam, hårborstning, klippning, duschstråle .

Smak; smakförvrängningar. Svårt med starka kryddor eller tvärtom.

Lukt; speciella lukter som t ex fisk kan upplevas överväldigande, kväljande.

Balans; åksjuka, svårt med aktiviteter där inte huvudet är upp, fötterna ner.

Kroppsmedvetenhet; står för nära, svårt med finmotorik, handstil, knyta skor.

En serie av Marielle Hasselblad