Cecilia Näslund

Har arbetat inom HVB-verksamhet i 16 år. Yrkeserfarenhet från skola, fritidshem, fritidsgårdsföreståndare. Har grund- och påbyggnadskurs i omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, fritidspedagogutbildning, Kognus basutbildning i psykiatri, Kognus/Consensio fördjupningskurser i neuropsykiatri, MI (motiverande samtal) Steve Wicks, KBT(Kognitiv Beteende Terapi) 15 hp, miljöterapi, BBIC, ICDP m.m.

 

Cecilia: Många av de barn och ungdomar jag arbetat med har ADHD i kombination med social problematik och det har blivit min specialkompetens som behandlare. Jag har under det senaste året även fått både erfarenhet och utbildning inom autismspektrumområdet. De flesta som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att ta in verbal kommunikation på grund av en annorlunda hjärnfunktion. I gengäld är ofta den visuella förmågan stark. Jag har nu fått svaret på den eviga frågan; "men varför lyssnar du inte på vad jag säger?" De visuella kommunikationsmetoderna har blivit nödvändiga verktyg i behandlingsarbetet, i mötet med både barn och föräldrar.

 

Cecilia Näslund

cessan@affekt-abc.se

Cecilia Näslund
Cecilia Näslund

"Jag har nu fått svaret på den eviga frågan,

- men varför lyssnar du inte på vad jag säger?"